Kozioł-Kaczorek, D. (2013). A combined muilticriteria procedure for agriculture real estate valuation. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4), 87–93. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.64