Krzyżanowski, J. (2013). Small, young, active – some new elements of the CAP reform. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4), 105–114. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.66