Białowąs, T. (2013). Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.33