Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2013). Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 55–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.37