Fesyuk, N., & Parlińska, M. (2013). Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 76–87. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.39