Krzyżanowski, J. (2013). Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 145–159. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.46