Zalewski, A. (2013). Zmiany na rynku nawozów mineralnych w Chinach i Indiach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 174–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.18