Kacperska, E. (2015). Are Polish Agri-food Products Competitive on the EU Market?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), 89–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.57