Kozioł-Kaczorek, D. (2015). Agricultural Property Market in Norway - Basic Information. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), 119–126. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.60