Czyżewski, A., & Kryszak, Łukasz. (2015). Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 17–29. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.34