Juszczyk, J. (2015). Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 49–60. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.37