Pawlak, K. (2015). Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 112–123. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.43