Cymanow, P., & Florek-Paszkowska, A. (2015). Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 26–34. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.20