Siudek, T., & Drabarczyk, K. (2015). Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 128–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.29