Czyżewski, A., & Kryszak, Łukasz. (2015). Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 21–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.2