Parlińska, M. (2015). Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 77–83. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.8