Krzyżanowski, J. (2011). Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 125–128. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.68