Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.2.22