Dibrova, A., Dibrova, L., & Krylov, Y. (2011). Domestic Support of Livestock Production in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 54–62. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.6