Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2012). Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 37–46. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.54