Gajewska, M. (2012). Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 17–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.17