Krzyżanowski, J. (2010). Are export refunds necessary?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(3), 41–46. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.3.31