Kozioł, D., & Zieliński, W. (2009). Prognoza optymalnego terminu sadzenia sałaty w uprawach szklarniowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 83–88. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.56