Majewski, J. (2009). Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 110–118. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.59