Pietrzykowski, R. (2009). Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 140–147. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.62