Rokicki, T. (2009). Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 164–173. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.44