Mrówczyńska-Kamińska, A. (2008). Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 96–108. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.69