Rak, A., & Mirończuk, A. (2008). Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 144–152. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.74