Wicki, L. (2008). Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 182–193. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.78