Rokicki, T. (2007). Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 106–113. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.25