Sadiq, M., Salihu, M., & Sani, B. (2024). Prospects of Small-Scale Rice Processing Enterprise among Beneficiaries of Microfinance Loan in Nigeria’s Jigawa State. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), 4–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.2.5