Chmielewski, Łukasz. (2024). Sytuacja podażowa w sektorze kakao w Ghanie w latach 2016 2022 i jej potencjalny wpływ na import kakao do Polski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), 22–36. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.2.6