Petkun, H., Matryniuk, O., Melnyk, V., & Nedosekov, V. (2024). Assessing the Level of Knowledge of Ukrainian Consumers Regarding Cows’ Welfare on Dairy Farms. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(2), 37–48. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.2.7