SZCZEBYŁO, A.; HALICKA, E.; JACKOWSKA, M.; REJMAN, K. Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 85–96, 2019. DOI: 10.22630/PRS.2019.19.3.49. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2636. Acesso em: 21 maj. 2024.