TERESZCZUK, M.; MROCZEK, R. Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 299–308, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.27. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2715. Acesso em: 1 paź. 2023.