ŻMIJA, K. Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 342–352, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.61. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2749. Acesso em: 26 maj. 2024.