BEDNARZ, J.; ZUBA-CISZEWSKA, M. Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 112–121, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.102. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2790. Acesso em: 22 wrz. 2023.