BOGOŁĘBSKA, J. Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 133–145, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.104. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2792. Acesso em: 1 paź. 2023.