GRUZIEL, K.; RACZKOWSKA, M. The Taxation of Agriculture in the European Union Countries. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 162–174, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.107. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2795. Acesso em: 27 maj. 2024.