JARKA, S.; TRAJER, M. Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 183–191, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.109. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2797. Acesso em: 1 paź. 2023.