KOŁODZIEJCZAK, W. Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 270–283, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.117. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2805. Acesso em: 29 wrz. 2023.