KOPIŃSKI, J. Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 284–294, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.118. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2806. Acesso em: 1 paź. 2023.