KUŁYK, P.; AUGUSTOWSKI, Łukasz. Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 295–303, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.119. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2807. Acesso em: 26 maj. 2024.