MACIEJEWSKI, G. Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 345–358, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.124. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2812. Acesso em: 1 paź. 2023.