SOBCZAK, W.; ZBYROWSKI, R. Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 426–436, 2018. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.131. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2819. Acesso em: 1 paź. 2023.