REMBISZ, W.; WASZKOWSKI, A. Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 211–223, 2017. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.40. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2874. Acesso em: 25 luty. 2024.