WASILEWSKA, E. Demographical Ageing of the EU Member States’ Societies. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 17, n. 4, p. 302–315, 2017. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.106. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2940. Acesso em: 1 paź. 2023.