WICKI, L.; ORLYKOVSKYI, M.; ZABURANNA, L. Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of Changes in Production. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 17, n. 4, p. 326–338, 2017. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.108. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2942. Acesso em: 1 paź. 2023.