JAŁOWIECKI, P.; KOWALEWSKI, A. Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 118–128, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.1.10. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3387. Acesso em: 1 paź. 2023.