WICKI, L.; GALCHYNSKA, Y.; MACIEJCZAK, M.; ORLYKOVSKYI, M. Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 164–176, 2016. DOI: 10.22630/PRS.2016.16.1.14. Disponível em: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3391. Acesso em: 16 lip. 2024.